GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Bu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarında, aşağıdaki terimler bağlam aksini gerektirmedikçe aşağıdaki anlama gelecektir.
  “Swissotel Circle” means Swissotel Hotels & Resorts’ exclusive, invitation only programme described at the uniform resource locator https://www.swissotelcircle.com;

  “İçerik” Swissotel Web Sitesinde mevcut bulunan tüm bilgiler, belgeler, entellektüel mülkiyet, hizmetler ve diğer materyaller (herhangi bir yazılım ve bağlantı dahil) anlamına gelmektedir;

  “İfşaat” Swissotel Hotels & Resorts tarafından Kişisel Bilgilerin aktarılması veya ifşasıdır;

  “Guests Sign Up” means the online form provided by Swissotel Hotels & Resorts at the uniform resource locator https://www.swissotel.com/EN/Sign%20Up%20for%20Offers. htm or such other Internet address as Swissotel Hotels & Resorts may specify;

  “Zorunlu Bilgiler” Swissotel Hotels & Resorts’un Swissotel Web Sitesinde sizden sunmanızı isteyebileceği, zorunlu olarak tanımlanan ve onlar olmadan Swissotel Hotels & Resorts’un sizin tarafınızdan gerçekleştirilen herhangi bir talebi yerine getiremeyeceği bilgiler demektir;

  “Çevrimiçi Rezervasyonlar” Kullanıcıların, Swissotel Hotels & Resorts’da gözden geçirerek oda rezervasyonu yapmaları için çevrimiçi olanak anlamına gelmektedir;

  “İsteğe Bağlı Bilgiler” Kullanıcıların Swissotel Hotels & Resorts’a sunmayı istemeyebilecekleri bilgi anlamına gelmektedir;

  “Taraflar” Swissotel Hotels & Resorts ve Kullanıcı ve “Taraf” bunlardan herhangi biri anlamına gelmektedir;

  “Kişisel Bilgiler” Kullanıcının adı ve soyadı, ünvanı, posta adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, dili, işvereni, iş ünvanı, konaklama ve seyahat alışkanlıkları gibi çeşitli alışkanlıkları, kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi ve diğer kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından Swissotel Hotels & Resorts’a sunulan tüm kişisel bilgiler anlamına gelmektedir;

  “Politika” bu Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları anlamına gelmektedir;

  “İşleme” Swissotel Web Sitesinde Kişisel Bilgilerin Swissotel Hotels & Resorts tarafından herhangi kullanımı, depolanması veya işlenmesi anlamına gelmektedir;

  “Amaçlar” aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Swissotel Hotels & Resorts’un Swissotel Web Sitesinde Kullanıcıların Kişisel Bilgilerini edinme amaçları anlamına gelmektedir:

  1. Swissotel Hotels & Resorts hizmetlerinin mevcudiyetini belirlemek;
  2. Swissotel Hotels & Resorts’ta oda rezervasyonlarını ayarlamak;
  3. Kullanıcının halihazırdaki ve gelecekteki konaklamalarının rahatlığını desteklemek;
  4. Kullanıcının ilgilenebileceğine inandığı yeni ürünler, hizmetler
  5. veya teklifler hakkında Kullanıcıyı bilgilendirmek; veya
  6. Swissotel Hotels & Resorts’un zaman zaman belirleyebileceği herhangi bir başka amaç;

  “Swissotel Hotels & Resorts” uygun olduğu yerlerde şunları ifade edecektir (a) Swissotel ismi veya markası altında faaliyet gösteren herhangi bir veya tüm otel ve resort’lar; veya (b) Swissotel Web Sitesine sahip olan, işleten veya yöneten kuruluş; veya (c) Swissotel Web Sitesini barındıran ana bilgisayarlar veya Swissotel Web Sitesinin üzerinde bulunduğu sunucular hariç Kullanıcı tarafından yada onun adına yapılan herhangi bir sorguya, Kişisel Bilgiye, rezervasyona veya ödemeye konu olan veya ona ilişkin spesifik Swissotel oteli veya resort varlığı.

  “Swissotel Website” means the website located at the uniform resource locator https://www.swissotel.com or such other Internet address as Swissotel Hotels & Resorts may specify or register as the Swissotel Website, and includes but is not limited to Online Reservations, Guest Sign Up and Swissotel Circle;

  “Ticari Markalar” herhangi bir sınırlama olmaksızın Swissotel” ve “Swissotel Hotels & Resorts” isimleri ve ticari markaları, Swissotel’in sahip olduğu, kaydettiği veya kullandığı tüm isimler, ticari markalar ve cihazlar, veya Swissotel’in sahip olduğu, kaydettiği veya kullandığı veya Swissotel Web Sitesinde sergilediği isimlere, ticari markalara ve cihazlara ciddi manada benzeyenler anlamına gelir.

  “Kullanıcı” Swissotel Web Sitesini tarayan, ziyaret eden veya kullanan herhangi bir kişi anlamına gelir;

  1. Tekil veya çoğul rakamları kullanan kelimeler çoğul veya tekil rakamları da içerir.
  2. Bir “kişi” veya “tüzel kişiye” yapılan herhangi bir referans bir bireye, tek faile, bir ortaklığa, adi şirkete ve bir şirkete yapılan bir atıfı içerir.
  3. Bir “Hüküm”e yapılan herhangi bir referans bu Politikanın hükmüne yapılmıştır.
  4. Bu Politikanın başlıkları elverişlilik amacıyla konulmuştur ve bu Politikanın yorumlanmasında dikkate alınmayacaktır.
  5. “Dahil” veya “içermek” kelimelerine yapılan referanslar herhangi bir sınırlayıcı etkiye sahip olarak yorumlanmayacaktır.
   
 2. Koşulların Kabulü
  1. Swissotel Web Sitesine erişerek ve/veya kullanarak bu Politikaya uymayı
  2. ve bu Politikanın hükümlerine bağlı kalmayı kabul edersiniz. Swissotel Web Sitesinde mevcut tüm içerikler bu Politikaya tabidir. Bu politikaya uymayı kabul etmiyorsanız, Swissotel Web Sitesini kullanmayabilir, erişim sağlamayabilir veya bilgi sunmayabilirsiniz.
  3. Zaman zaman uygulanabilir olduğu hali ile Swissotel Web Sitesi bu Politikanın en güncel versiyonuna tabidir. Swissotel Hotels & Resorts, size önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda, Swissotel Hotels & Resorts’un yegane takdir yetkisi ile ve değiştirilen Politikanın bir kopyasını Swissotel Web Sitesinde yayınlayarak, bu Politikanın her veya herhangi bir bölümünü değiştirme, ekleme yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
  4. Bu Politika İngilizce ve Almanca dillerinde olacak ve çelişki durumda dahil her zaman İngilizce versiyon amir nüsha olacaktır.
   
 3. Genel Gizlilik Politikası
  1. Swissotel Hotels & Resorts, Swissotel Web Sitesi aracılığı ile bize sunabileceğiniz bilgilerin gizliliği hakkında sizin kadar endişeli olduğumuzu bilmenizi ister. Swiss Hotels and Resorts vermiş olduğunuz bilgilerin kullanımı ile ilgili olan iş uygulamalarımızın iş yaptığımız ülkelerdeki gizlilik düzenlemeleriyle uyumlu olması için her yolu kullanmaktadır.
  2. Çevrimiçi Rezervasyonlar, Misafir Kaydı ve Swissotel Circle dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Swissotel Web Sitesinin belirli çevrimiçi hizmetlerini kullandığınız zaman, Swissotel Hotels & Resorts, çevrimiçi formları doldurarak ve göndererek sizden, sizinle ilgili belirli bilgileri sunmanızı isteyebilir.
  3. Bu nedenle Swissotel Hotels & Resorts sizlere Swissotel Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak sadece gizlilik haklarınızı hatırlatmakla kalmayıp aynı zamanda bu bilgileri nasıl koruyacağımızı da açıklamak ister.
   
 4. Swissotel Web Sitemizde Kişisel Bilgilerin Sunulması
  1. Kullanmak istediğiniz hizmete bağlı olarak, sizden Zorunlu Bilgiler veya İsteğe Bağlı Bilgiler sunmanızı talep edebiliriz.
  2. Belirli bir hizmete yönelik olarak Zorunlu Bilgileri vermemeniz durumunda, istediğiniz talebi işleme koyamayacağız.
  3. İsteğe Bağlı Bilgileri sunmamanız durumunda bu, hiçbir sonuç doğurmayacaktır.
  4. Ağ sunucumuz sizin alan adınızı tanıyacak ancak e-posta adresinizi tanımayacaktır.
  5. Swissotel Web Sitesinin kamuya açık alanında ‘çerez’ teknolojisi kullanarak, örneğin aynı Kullanıcının Swissotel Hotels & Resorts’un Misafir Kaydı alanında birden fazla kayıt yapmasını önlemek gibi Swissotel Web Sitesi kullanıcı deneyiminizi kolaylaştırıyor ve artırıyoruz.
   
 5. Kişisel Bilgileriniz Nasıl Kullanılabilir?
  1. Tarafınızdan Swissotel Web Sitesine sağlanan Kişisel Bilgilerin Amaçlar için İşlenmesini öneriyoruz.
  2. Swissotel Web Sitesinde belirtilenler hariç, Amaçlara rıza göstermediğiniz halde hiçbir sonuç ile karşılaşmazsınız.
  3. Eğer Kişisel Bilgilerinizin Amaçlardan herhangi biri için kullanılmasını istemiyorsanız, Swissotel Web Sitesine herhangi bir talebinizi gönderdiğinizde bunu aşağıdaki Hükümde belirtildiği şekilde belirtme fırsatınız olacaktır.
   
 6. Kişisel Bilgiler Kimler ya da Nereler ile Paylaşılabilir?
  1. Yukarıda açıklanan Amaçlar için Kişisel Bilgileriniz Swissotel Hotels & Resorts tarafından dünyanın neresinde yer alırlarsa alsınlar, hangi farklı yargı yetkisi altında faaliyet gösterirlerse göstersinler, Raffles veya Fairmont adı veya markası altında faaliyet gösteren otel veya resortlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve talep edilen bilgiyi veya ürün veya hizmeti hangi tüzel kişiliğin en iyi şekilde sunacağına bağlı olarak herhangi bir veya tüm yan kuruluşlarına, ortak şirketlere veya bağlı kuruluşlara İfşa edebilir.
  2. Swissotel Hotels & Resorts, Kişisel Bilgilerinizi Swissotel Hotels & Resorts’un bir bölümü veya alt, bağlı veya yan kuruluşu olmayan üçüncü taraflara İfşa etmez. Kişisel Bilgilerinizi Swissotel Hotels & Resorts adına işleme koyan üçüncü bir taraf bulunması durumunda bu işlem kanunlarla belirlenen bir şekilde kontratla yapılır.
   
 7. Kişisel Bilgilerinizin Korunması
  1. Çevrimiçi Kayıt, Ziyaretçi Defteri ve Swissotel Circle (“Kendi Kendine Uyarlanabilir Veriler”) ile ilgili olarak sunduğunuz Kişisel Bilgiler birçok yöntemle korunmaktadır.
   • Bilgileriniz İnternette aktarılırken şifrelenir.
   • Bu verilere Kullanıcı Kimliğinizi ve Şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz. Ça
   • Şifrenizi kimseye ifşa etmemenizi önemle öneririz.
   • Bilgileriniz Swissotel Hotels & Resorts’a ulaştıktan sonra, bir güvenlik duvarının arkasına yerleştirilmiş güvenli bir sunucuda saklanır.
   • Güvenlik duvarı, bu verilere Swissotel Hotels & Resorts dışından erişilmesini engellemek amacıyla tasarlanmıştır.
   • Swissotel Hotels & Resorts içerisinde sadece seçili Swissotel Hotels & Resorts çalışanı ve yüklenicisi şifreleri aracılığı ile sunucuya erişim sağlar.
  2. Kendi Kendine Uyarlanabilir Veriler dışında sunduğunuz Kişisel Bilgiler ve diğer veriler (örneğin güncel rezervasyonunuz ile bağlantılı olarak) birçok yöntemle korunmaktadır. Bu bilgilere Swissotel Hotels & Resorts dışından erişilemediği için Kullanıcı Adı ve Şifre seçmeniz istenmeyecektir.
   • İnternette gezerken bilgileriniz şifrelenir.
   • Bilgileriniz Swissotel Hotels & Resorts’a ulaştıktan sonra, bir güvenlik duvarının arkasına
   • yerleştirilmiş güvenli bir sunucuda saklanır.
   • Güvenlik duvarı, bu verilere Swissotel Hotels & Resorts dışından erişilmesini engellemek amacıyla tasarlanmıştır.
   • Sadece seçili Swissotel Hotels & Resorts personeli ve yüklenicileri kendi şifrelerini kullanarak sunucuya erişebilirler.
 8. Kişisel Bilgilerinizin Tutulması
  1. Kişisel Bilgileriniz sadece yasa ile izin verilen süre zarfında tutulur.
  2. Swissotel Hotels & Resorts’un Amaçlar için Kişisel Bilgilerinize artık ihtiyacı kalmadığı zamanlarda, size önceden bildirimde bulunmadan Kişisel Bilgilerinizi silebilir.
   
 9. Rıza ve Katılmamak
  1. Kişisel Bilgilerinizi sunarak ve sonra [Talebi Gönder] bağlantısına basarak, aşağıda belirtilen şekilde aksine bildirim sunulmasına tabi olarak, Swissotel Hotels & Resorts Processing’un Kişisel Bilgilerinizi Amaçlar için İşlemesine ve gerekli olan yerlerde Kişisel Bilgilerinizin Amaçlar için tüm ve herhangi bir Swissotel Hotels içindeki ve bunun yanında alt, yan ve bağlı şirketlerine nerede bulunurlarsa bulunsunlar zaman zaman İfşa etmesine rıza gösterirsiniz.
  2. Kişisel Bilgilerinizin herhangi bir veya tüm Amaçlar için İşlenmesini istemediğiniz durumlarda, bir e-posta metni ile bu tercihinizi belirtmelisiniz. Kişisel Bilgilerinizin, sizin ilgilenebileceğinize inandığımız yeni ürünler ve hizmetler veya teklifler hakkında bilgi sunan e-posta adresi ve / veya doğrudan posta adresi listemizden çıkarılmasını isterseniz, lütfen Swissotel Web Sitesine Kişisel Bilgilerinizi sunduğunuz zaman ilgili kutuyu işaretleyerek katılmak istemediğinizi belirtiniz.
  3. Herhangi bir zamanda Swissotel Hotels & Resorts’dan e-posta ile Kişisel Bilgilerinizin bir kopyasını talep edebilirsiniz. Herhangi bir zamanda Kişisel Bilgilerinize erişme, güncelleme, değiştirme, düzeltme veya silme hakkınız bulunmaktadır.
  4. Bu Hüküm altında Swissotel Hotels & Resorts ile yazışmalarınızda, lütfen Kişisel Bilgilerinizi Swissotel Web Sitesinde sunduğunuz yeri mümkün olduğunca detaylı bir şekilde belirtiniz. Doğru olmayan tanımlama talebinizin işlenmesinde gecikmeye neden olacaktır.
  5. Belirli Kişisel Bilgileri kendiniz düzeltebileceksiniz. Bu, profilinize Kullanıcı Kimliği ve şifreniz ile girerek ilgili bilgiyi değiştirdikten sonra değiştirilmiş formu göndermeniz ile gerçekleştirilebilir (ilgili web sayfasındaki talimatlara tabidir). Bakım, sunuculardaki aksamalar veya Mücbir Sebepler hariç bu Kişisel Bilgilerinize erişim sağlayabileceksiniz.
   
 10. Genel Bilgiler
  1. Swissotel Hotels & Resorts ile şu e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz: ask.us@swissotel.com
  2. Swissotel Hotels & Resorts, yegane takdir yetkisini kullanarak herhangi bir zamanda İşleme için Amaçlar’ı değiştirebilir, düzeltebilir, silebilir veya ekleme yapabilir ve size bildirimde bulunması gereken durumlarda mümkün olan en kısa sürede güncellenmiş Amaçlar hakkında size bildirimde bulunacaktır. Swissotel Hotels & Resorts, ayrıca en son Politika versiyonunu Swissotel Web Sitesinde yayınlayacaktır.
  3. Swissotel Web Sitesinin bağlantı verdiği üçüncü taraf web siteleri farklı gizlilik politikalarına ve veri toplama uygulamalarına sahiptir. Swissotel Hotels & Resorts, bu web sitelerinin ne içeriğinden ne de gizlilik ve veri toplama uygulamalarından sorumludur.
  4. E-posta almamak için aboneliği kaldırmak istiyorsanız, lütfen e-postalarımızın alt bilgi kısmındaki "aboneliği kaldır" bağlantısına tıklayın.
   

FRHI Hotels & Resorts
RBC Centre,
155 Wellington Street West, Suite 3300,
Toronto, Ontario
Kanada
M5V 0C3