Hüküm ve Koşullar

Bu web sitesinin sayfalarında bulunan tüm materyaller Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Bu web sitesindeki belirli kelimeler, unvanlar, ifadeler, simgeler, grafikler veya tasarımlar, Fairmont Raffles Hotels International Inc.’in ticari unvan, marka veya hizmet markalarını tescil edebilir. ("FRHI") veya iştirakleri veya FRHI veya iştirakleri bunları kullanma lisansına sahip olabilir. Ticari markaların, ticari adların veya hizmet işaretlerinin bu web sitesinin sayfalarında görünmesi herhangi birine herhangi bir tür lisans verildiği anlamına gelmez.

Bu web sitesindeki materyalleri ticari olmayan kullanımınız için indirme, geçici olarak tek bir bilgisayarda saklama ve yalnızca kişisel kullanımınız için yazdırma hakkına sahipsiniz. İndirdiğiniz hiçbir içerik için mülkiyet hakkına sahip olmadığını kabul edersiniz. Materyal kopyalarını hiçbir amaçla dağıtamaz veya oluşturduğunuz ya da işletmekte olduğunuz hiçbir sitede "veremezsiniz". Bu web sitesindeki tüm telif hakkı bildirimlerine, bilgilerine ve kısıtlamalarına uyacağınızı kabul edersiniz.

Ticari markalar, ticari adlar ve hizmet işaretleri dahil olmak üzere bu web sitesinde yer alan materyallerin izinsiz indirilmesi, aktarılması, çoğaltılması veya diğer kopyalama veya modifikasyonu federal, ortak ya da medeni kanun ticari marka yasasının ve telif hakkı yasasının ihlali anlamına gelebilir ve yasal işleme yol açabilir.

FRHI, bu web sitesindeki ticari adların, ticari markaların ve FRHI ve bağlı kuruluşlarının görsellerinin izinsiz kullanımı halinde yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

GARANTİ FERAGATNAMESİ

FRHI, bu web sitesindeki bilgileri misafirlerin, potansiyel misafirlerin ve seyahat profesyonellerinin kullanımı için oluşturmuştur. Metin, grafik ve dış bağlantı dahil olmak üzere bu web sitesinde yer alan veya bu web sitesinden indirilebilecek bilgiler, materyaller ve yazılım algoritmaları "olduğu gibi" ve "mevcut olması" temelinde sağlanır.

Bu web sitesindeki bilgi ve materyalin yayınlanma tarihinde doğru ve tam olduğuna inanılır. FRHI, tüm bilgi ve materyallerin güncel ve doğru kalmasını sağlamaya çabalasa da bunlar üzerinde bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir ve FRHI, her zaman doğru oldukları, tam oldukları ve güncel oldukları konusunda bir garanti vermemektedir.

Ek olarak, FRHI, web sitesinin doğruluğunu, yeterliliğini veya tamlığını garanti etmez ve web sitesindeki herhangi bir hata veya atlama nedeniyle yükümlülük kabul etmez.

Bu web sitesindeki bilgiler, materyaller ve yazılıma ilişkin olarak, fikri veya üçüncü taraf mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi, unvan, gizli kusur, kesintisiz hizmet, ticarete uygunluk, belirli bir amaca uygunluk ve bilgisayar virüsü içermeme konularındaki garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir tür zımni, açık veya mevzuata ilişkin garanti verilmez.

YÜKÜMLÜLÜK REDDİ

FRHI, ilgili hasar, zarar veya harcamalar konusunda uyarılmış veya bunların farkında olsa bile, bu internet sitesi, internet sitesinde kullanılan yazılım algoritmalarının veya internet sitesinde verilen dış bağlantılardan ya da kesinti, kusur, işlem veya iletim gecikmesi, bilgisayar virüsü ya da hat veya sistem arızası nedeniyle ilgili materyalin, yazılımın ya da dış bağlantı verilen internet sitesinin kullanılması veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı, özel, arızi, ahlaki veya dolaylı kayıplar dahil olmak üzere hiçbir hasardan yükümlü tutulamaz. Kullanıma sunulan yazılımlar ve diğer internet kaynaklarına verilen dış bağlantıların kullanım riski tarafınıza aittir. Bu yazılım algoritmaları ve kaynaklar tarafından sağlanan içerik, doğruluk, belirtilen fikirler ve diğer bağlantılar FRHI tarafından araştırılmamıştır, doğrulanmamıştır, izlenmemektedir veya uygun uygunluğu değerlendirilmemiştir.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERE BAĞLANTILAR

FRHI üçüncü taraf internet sitelerini kontrol etmez ve bu nedenle bağlantı her hangi bir internet sitesindeki içerikten veya bağlantılı internet sitesinde verilen bağlantılardan sorumlu tutulamaz. FRHI bu bağlantıları size kolaylık sağlamak amacıyla verir ve herhangi bir bağlantının verilmesi, bağlantı verilen internet sitesinin veya içindeki herhangi bir bilginin FRHI tarafından uygun bulunduğu, araştırıldığı veya doğrulandığı anlamına gelmez.

Bu web sitesindeki belirli bağlantılar sizi iştiraklerimizden herhangi biri tarafından işletilen web sitelerine yönlendirecektir. Bu web siteleri kullanımlarını ve erişimine ilişkin farklı hüküm ve koşullara sahip olabilir, bu nedenle kullanımları söz konusu hüküm ve koşullar tarafından düzenlenir.

YASA DIŞI VEYA YASAK KULLANIM YAPILAMAZ

Bu web sitesini kullanım koşulunuz olarak FRHI'ya bu web sitesini yasa dışı veya işbu hükümler, koşullar ve bildirimler ile yasaklanan bir şekilde kullanmayacağını taahhüt edersiniz.

[Değ. 1,1, Eylül 08, 2010]