Bir Köy Gerekir

< TANITIM SAYFASINA GERİ DÖN

Hermann Gmeiner tarafından savaş sonrasında Avusturya'da kurulan SOS Çocuk Köyleri, dünya çapında 136 ülkede aile ve çocuklar için gerçek bir fark yaratıyor. Her köy savaşlarda, iç çatışmalarda ya da doğal afetlerde her şeyini kaybeden kişiler için güvenli bir sığınak sunmaktadır. SOS Çocuk Köyü'ne destek olan insanlar bir çocuk yetiştirmek için gerçekten bir köyün gerekli olduğunu biliyorlar; bu insanlar anneler ile çocuklarına ve ayrıca yetim kalan, ihmal edilen veya terk edilen çocuklara destek olmak için uzun vadeli evler sağlamaya odaklanmışlardır.
Sadece bir yatak ve yemek vermenin yeterli olmadığını bilen SOS Çocuk Köyleri, gençlere eğitim sağlayarak, ailelere destek olarak, erişilebilir sağlık hizmetleri sunarak ve diğer sosyal çalışmalar ile toplumları güçlendirmek için çalışmaktalar.

Tüm çocukların büyümek ve gelişmek için ihtiyaçları olan her şeye sahip olma hakkı vardır. Temel hakları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile garanti altına alınmış olmasına karşın, 220 milyon çocuk, dünya çocuklarının 10‘da biri, haklarını gerçekleştirememektedir. Yalnız büyüyorlar. Yalnız olmak sadece etrafta insanların olması ile ilgili değil. Duyulmaları ile ilgili. Destekleyici bir toplum ve arkadaşlara sahip olmak ile ilgili. Bağlılık hissetmekle ilgili. Sizinle ilgilenen birilerinin olduğunu bilmekle ilgili. SOS Çocuk Köyleri’nin vizyonu her çocuğun bir aileye ait olması ve sevgi, saygı ve güvenlik içerisinde büyümesidir.

Son 20 yıldır, Swissotel Hotels & Resorts ekip üyeleri, konukları ve destekçileri bu hayır kurumuna yardımda bulunmakta. Küresel ve bölgesel düzeyde, bağış kampanyaları, etkinlikler ve aktiviteler ile SOS Çocuk Köyleri dünya çevresinden çocukların iyi yaşamasına yardımcı oluyoruz! #givingback

SOS Çocuk Köyleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu köylere nasıl katkıda bulunabileceğinizi öğrenmek için http://www.sos-childrensvillages.org adresini ziyaret edebilirsiniz.