Swissotel Krasnye Holmy Moskova

 Swissotel Krasnye Holmy Moskova

*Zorunlu alan

Swissotel Krasnye Holmy, Moskova

İletişim Bilgisi

  • Swissotel Krasnye Holmy'de İletişim Bilgileri

İletişim Bilgisi

PUROVEL SPA & SPORT
Swissotel Krasnye Holmy Moskova
3. kat

Kosmodamianskaya nab., 52, bld. 6, 115054 Moskova
Tel: +7 (495) 221 5365
Faks: +7 (495) 787 9898
E-posta: purovel.moscow@swissotel.com

X