Tarayıcınız çerçeveleri desteklemiyor.

GÜZEL OTELLER TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. SWISSOTEL BÜYÜK EFES İZMİR, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Güzeloteller Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş ( Swissotel Büyük Efes, İzmir ) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İşletme grup firmamız AccorResort ve işyerimiz Güzeloteller Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. (Swissotel Büyük Efes, İzmir) , kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Swissotel Hotels&Resorts (“Swissotel”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


b) Hangi Kişisel Verilerin Toplanacağı
Toplayacağımız Kişisel Bilgiler şunları kapsayabilir:

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, cinsiyet, doğum tarihiniz, uyruğunuz; pasaport veya devlet tarafından verilmiş diğer kimlik bilgileriniz);
 • İletişim Bilgileri (Ev ve iş adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)
 • Tercihleriniz (odayla alakalı özel taleplerden; asansöre yakın olma, sigara içilen oda, oda türü, tercih edilen kat, gazete türü,)
 • Kredi kartı ve bankamatik kartı numarası
 • Accor ALL Loyalty Card bilgilerinden, e posta adresi ve üyelik numarası
 • Kurumsal bir hesabın çalışanı olarak faturayı şirket ünvanına düzenlenecekse, bayi veya başka tür bir iş ortağı iseniz, işveren bilgileri veya ilgili diğer bilgiler (örneğin seyahat acentesi veya toplantı ve etkinlik organizatörü)

c) Kişisel Verilerinizin Hangi Süreçlerle Toplanacağı

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

 • Otel aktiviteleri:
  • Oda rezervasyonu
  • Otele giriş ve ödeme
  • Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme
  • İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.
 • Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:
  • Sadakat programlarına kaydolma
  • Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
  • E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.
 • Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:
  • Tur operatörleri, seyahat acenteleri, rezervasyon sistemleri ve diğerleri
 • Etkinlik Yönetimi:
  • Tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanı

ç) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Swissotel, potansiyel müşterileri, misafirleri, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı gibi taraflardan yukarıda sayılan kategorilerde kişisel veri toplayabilmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz;
- Swissotel ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
-Otel konaklamanızı yönetmek: Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb), odalara erişimi yönetmek, Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi,
- Swissotel hizmetlerinin mevcudiyetini belirlemek,
- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
- Swissotel oda rezervasyonlarını ayarlamak,
- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, İtiraz etme hakkını dikkate almak, Accor ALL üyelik ve diğer ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
- Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler, terörist saldırıları vb.) gerçekleşmesi halinde konaklayan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerini kullanmak
- Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Swissotel’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
- Swissotel’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Swissotel tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;
- Swissotel’in group şirketlerinin bağlı olduğu FRHI (Fairmont, Raffles) Hotels & Resort kapsamında faaliyet gösteren otellere,
- Turizm Teşvik Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara,
- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
- Yurtdışı şirketlerine ve iştiraklerine,
- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz;

 • İnternet sitemiz ve anlaşmalı internet siteleri gibi online hizmetler üzerinden: Rezervasyon yaptığınızda ya da bizden başka şekilde ürün ve hizmet satın aldığınızda, online mesajlaşma hizmetlerinden bize ulaştığınızda, olası özel talepleriniz veya tercihlerinizle ilgili bizi bilgilendirdiğinizde, bir bültene, ankete, yarışmaya veya promosyon teklifine kaydolduğunuzda.
 • Her türlü Sözlü ve yazılı bilgi paylaşılan fiziki ortam ve müşteri hizmetleri üzerinden: Örneğin tesislerimizden birini ziyaret ettiğinizde, hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla talepte bulunduğunuzda, tercihlerinizden bizi haberdar ettiğinizde, telefonla rezervasyon yaptığınızda veya müşteri hizmetlerine ulaştığınızda sizden çevrim dışı olarak Kişisel Bilgiler toplayabiliriz.
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve seyahat acenteleri gibi diğer kaynaklar üzerinden: müşterek pazarlama ortakları ve üçüncü taraflar gibi diğer kaynaklardan Kişisel Bilgilerinizi alabiliriz. Bunlar seyahat acentenizden, havayolu şirketinden, kredi kartınızdan ve diğer ortaklardan alınan bilgileri kapsayabilir.


  Swissotel tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve Kanunun 5. maddesinde sayılan diğer istisnalar dahilinde toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Swissotel talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Swissotel’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Swissotel’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı Izmir@swissotel.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Swissotel tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Swissotel kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Talebiniz Swissotel Büyük Efes, İzmir tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Swissotel Büyük Efes, İzmir’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.