Tarayıcınız çerçeveleri desteklemiyor.

GÜZEL OTELLER TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. SWISSOTEL BÜYÜK EFES İZMİR, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Güzeloteller Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş ( Swissotel Büyük Efes, İzmir ) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İşletme grup firmamız AccorResort ve işyerimiz Güzeloteller Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. (Swissotel Büyük Efes, İzmir) , kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Swissotel Hotels&Resorts (“Swissotel”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


b) Hangi Kişisel Verilerin Toplanacağı
Toplayacağımız Kişisel Bilgiler şunları kapsayabilir:

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, cinsiyet, doğum tarihiniz, uyruğunuz; pasaport veya devlet tarafından verilmiş diğer kimlik bilgileriniz);
 • İletişim Bilgileri (Ev ve iş adresi, telefon numarası ve e-posta adresi)
 • Tercihleriniz (odayla alakalı özel taleplerden; asansöre yakın olma, sigara içilen oda, oda türü, tercih edilen kat, gazete türü,)
 • Kredi kartı ve bankamatik kartı numarası
 • Accor ALL Loyalty Card bilgilerinden, e posta adresi ve üyelik numarası
 • Kurumsal bir hesabın çalışanı olarak faturayı şirket ünvanına düzenlenecekse, bayi veya başka tür bir iş ortağı iseniz, işveren bilgileri veya ilgili diğer bilgiler (örneğin seyahat acentesi veya toplantı ve etkinlik organizatörü)

c) Kişisel Verilerinizin Hangi Süreçlerle Toplanacağı

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil çeşitli durumlarda toplanabilir:

 • Otel aktiviteleri:
  • Oda rezervasyonu
  • Otele giriş ve ödeme
  • Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme
  • İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar.
 • Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:
  • Sadakat programlarına kaydolma
  • Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
  • E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.
 • Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:
  • Tur operatörleri, seyahat acenteleri, rezervasyon sistemleri ve diğerleri
 • Etkinlik Yönetimi:
  • Tedarikçi yetkilisi ve tedarikçi çalışanı

ç) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Swissotel, potansiyel müşterileri, misafirleri, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı gibi taraflardan yukarıda sayılan kategorilerde kişisel veri toplayabilmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz;
- Swissotel ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
-Otel konaklamanızı yönetmek: Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb), odalara erişimi yönetmek, Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi,
- Swissotel hizmetlerinin mevcudiyetini belirlemek,
- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
- Swissotel oda rezervasyonlarını ayarlamak,
- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, İtiraz etme hakkını dikkate almak, Accor ALL üyelik ve diğer ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
- Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler, terörist saldırıları vb.) gerçekleşmesi halinde konaklayan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerini kullanmak
- Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Swissotel’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
- Swissotel’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Swissotel tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek
- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;
- Swissotel’in group şirketlerinin bağlı olduğu FRHI (Fairmont, Raffles) Hotels & Resort kapsamında faaliyet gösteren otellere,
- Turizm Teşvik Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara,
- Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
- Yurtdışı şirketlerine ve iştiraklerine,
- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz;

 • İnternet sitemiz ve anlaşmalı internet siteleri gibi online hizmetler üzerinden: Rezervasyon yaptığınızda ya da bizden başka şekilde ürün ve hizmet satın aldığınızda, online mesajlaşma hizmetlerinden bize ulaştığınızda, olası özel talepleriniz veya tercihlerinizle ilgili bizi bilgilendirdiğinizde, bir bültene, ankete, yarışmaya veya promosyon teklifine kaydolduğunuzda.
 • Her türlü Sözlü ve yazılı bilgi paylaşılan fiziki ortam ve müşteri hizmetleri üzerinden: Örneğin tesislerimizden birini ziyaret ettiğinizde, hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla talepte bulunduğunuzda, tercihlerinizden bizi haberdar ettiğinizde, telefonla rezervasyon yaptığınızda veya müşteri hizmetlerine ulaştığınızda sizden çevrim dışı olarak Kişisel Bilgiler toplayabiliriz.
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve seyahat acenteleri gibi diğer kaynaklar üzerinden: müşterek pazarlama ortakları ve üçüncü taraflar gibi diğer kaynaklardan Kişisel Bilgilerinizi alabiliriz. Bunlar seyahat acentenizden, havayolu şirketinden, kredi kartınızdan ve diğer ortaklardan alınan bilgileri kapsayabilir.


  Swissotel tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması ve Kanunun 5. maddesinde sayılan diğer istisnalar dahilinde toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Swissotel talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Swissotel’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Swissotel’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı Izmir@swissotel.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Swissotel tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Swissotel kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Talebiniz Swissotel Büyük Efes, İzmir tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Swissotel Büyük Efes, İzmir’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

SWISSOTEL BÜYÜK EFES , İZMİR TELEFON SES KAYIT SISTEMI AYDINLATMA METNI

 1. Swissotel Büyük Efes İzmir santraline bağlı aşağıdaki telefon hatları;
  4140000 ‘den (1000-1002-1003 santral numaraları), 4145041 (LCC) ,4145042 (LCC),4145043 (LCC),4145044 (LCC),4145045 (LCC), 4145150 (Concierge), 4145152 (Concierge ), 4145121 (FO), 4145070 (Rezervasyon), 4145071 (Rezervasyon), 4145072 (Rezervasyon), 4145073 (Rezervasyon), 4145074 (Rezervasyon), 4145077 (Rezervasyon)
  arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;
  1. Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  2. Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  3. Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  4. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla kaydedilmektedir.
 2. Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 3. Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
 4. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

SWISSOTEL BÜYÜK EFES , İZMİR’DE YER ALAN GÜVENLIK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNI

 1. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. adına veri işleyeni Swissotel Büyük Efes İzmir tarafından hazırlanmıştır.
 2. Otelimiz sınırları dahilindeki giriş kapıları, bina içi, bina çevresi, otopark, ve bahçelerde bulunan toplam 328 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, misafirlerin, çalışanların ve mülkün güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta, anlık olarak izlenmekte ve kayıt işlemi Güvenlik Bölümü tarafından denetlenmektedir. Görüntü kayıtları geriye dönük 1 ay muhafaza edilmektedir.
 3. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
 4. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
 5. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

GÜZEL OTELLER TURIZM İNŞAAT SAN.VE TIC.A.Ş. (SWISSOTEL BÜYÜK EFES, İZMIR,) AYDINLATMA METNI (ÖN BÜRO)

 1. Veri Sorumlususnun Kimliği; Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. adına veri işleyeni Swissotel Büyük Efes, İzmir Ön Büro Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
 2. Konaklayacak misafirlerimizin, hangi kişisel verilerinin , hangi amaçla işlendiğini, ne kadar süre muhafaza edildiğini , kimlere aktarıldığını ve kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağını gösterir tablo aşağıda olduğu gibidir.
   onBuro
 3. İlgili kişinin 6698 sayılı kanunun 11’inci maddesinde yazan hakları; Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

GÜZEL OTELLER TURIZM İNŞAAT SAN.VE TIC.A.Ş. (SWISSOTEL BÜYÜK EFES, İZMIR,) AYDINLATMA METNI (LCC)

 1. Veri Sorumlususnun Kimliği; Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. adına veri işleyeni Swissotel Büyük Efes, LCC Sadakat Kart Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
 2. LCC sadakat kart üyelerimizin, hangi kişisel verilerinin , hangi amaçla işlendiğini, ne kadar süre muhafaza edildiğini , kimlere aktarıldığını ve kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağını gösterir tablo aşağıda olduğu gibidir.
   LCC-tr
 3. İlgili kişinin 6698 sayılı kanunun 11’inci maddesinde yazan hakları; Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

GÜZEL OTELLER TURIZM İNŞAAT SAN.VE TIC.A.Ş. (SWISSOTEL BÜYÜK EFES, İZMIR,) AYDINLATMA METNI (SPA)

 1. Veri Sorumlususnun Kimliği; Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. adına veri işleyeni Swissotel Büyük Efes, SPA Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
 2. SPA’yı kullanan misafirlerimizin, hangi kişisel verilerinin , hangi amaçla işlendiğini, ne kadar süre muhafaza edildiğini , kimlere aktarıldığını ve kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağını gösterir tablo aşağıda olduğu gibidir.
   Spa-tr
 3. İlgili kişinin 6698 sayılı kanunun 11’inci maddesinde yazan hakları; Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

GÜZEL OTELLER TURIZM İNŞAAT SAN.VE TIC.A.Ş. (SWISSOTEL BÜYÜK EFES, İZMIR,) AYDINLATMA METNI (İNSAN KAYNAKLARI)

 1. Veri Sorumlususnun Kimliği; Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. adına veri işleyeni Swissotel Büyük Efes, İnsan Kaynakları Direktörlüğünce hazırlanmıştır.
 2. Çalışan, çalışan adayı, tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve satajyerlerin; hangi kişisel verilerinin , hangi amaçla işlendiğini, ne kadar süre muhafaza edildiğini , kimlere aktarıldığını ve kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağını gösterir tablo aşağıda olduğu gibidir.
   HR-tr HR2-tr
 3. İlgili kişinin 6698 sayılı kanunun 11’inci maddesinde yazan hakları; Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

GÜZEL OTELLER TURIZM İNŞAAT SAN.VE TIC.A.Ş. (SWISSOTEL BÜYÜK EFES, İZMİR) AYDINLATMA METNİ (GENEL MÜDÜRLÜK OFİSİ)

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği; Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. adına veri işleyeni Swissotel Büyük Efes, İzmir, Genel Müdürlük Ofisi’nce hazırlanmıştır.
 2. Genel Müdürlük Ofisi tarafından hangi kişisel verilerin , hangi amaçla işlendiğini, ne kadar süre muhafaza edildiğini , kimlere aktarıldığını ve kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağını gösterir tablo aşağıda olduğu gibidir.
   HO-tr-updated
 3. İlgili kişinin 6698 sayılı kanunun 11’inci maddesinde yazan hakları; Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

SWISSOTEL BÜYÜK EFES, İZMİR OTOPARK ÜYELIĞI AYDINLATMA METNI

 1. Veri Sorumlususnun Kimliği; Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. adına veri işleyeni Swissotel Büyük Efes Finans Direktörlüğünce hazırlanmıştır.
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği; otopark abonelerinin, ad soyad, cep telefonu, araç plakası ve TC kimlik numarasından oluşan kişisel verileri, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir. Ve bahse konu veriler 3 yıl muhafaza edilmektedir.
 3. İşlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği; Otopark abonelerimizin kişisel verileri (yurt içi ve yurt dışı olmak üzere) hiçbir yere aktarılmamakta ve kimseyle paylaşılmamaktadır. Otopark içerisinde trafik kazası olması durumunda, mahkeme ve/veya savcılık makamlarından talep edilmesi halinde kaza anına ait kamera görüntüleri , bu makamlara verilmektedir.
 4. Kişisel verileri toplama yöntemi, hukuki sebebi; Bizzat otopark abınelerinin sözlü beyanları ile kişisel veriler toplanmaktadır. Tüm bu kişisel veriler; otopark abonesi ile yapılacak sözleşmenin ifası ve yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir.
 5. İlgili kişinin 6698 sayılı kanunun 11’inci maddesinde yazan hakları; Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

SWISSOTEL BÜYÜK EFES , İZMİR PERSONEL GIRIŞI AYDINLATMA METNI

 1. Veri Sorumlumuz Güzel Oteller Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin veri işleyeni Swissotel Büyük Efes olarak,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği, otele giriş kayıtlarının yapılması maksadıyla,
 3. Otelimize giriş yapacak ziyaretçi ve geçici iş sözleşmesi ile çalışanların ,ENİBRA GÜVENLİK modülüne elektronik ortamda, adı soyadı, TC numarası ve telefonu, kimlik kartından kontrolü müteakip işlenmektedir. Ve bu kişisel veriler başka bir yere aktarılmamakta, kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde otomatik olarak silinmektedir, elektronik kayıtların çıktısı alınmamaktadır. (menfi) Kişisel veri güvenliğinizin temini noktasında hertürlü teknik ve idari tedbirleri aldığımızdan emin olabilirsiniz.
 4. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Güzel Oteller Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kozyatağı Mah. Bayar Cad.Gülbahar Sok.KVK Plaza No:14 K:9 Kadıköy-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya kurumsal elektronik posta üzerinden guzeloteller@hs01.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.